Test de catalán

Test de catalan

catalánCon el resultado de esta prueba podrás acreditar tu nivel de catalán en las academias de catalán, de acuerdo con el Marco Europeo de Referencia. Para la correcta puntuación del test debes contestar a las 60 preguntas sin olvidarte ninguna, pudiendo presentar el resultado ante el centro en el que deseas inscribirte, como prueba acreditativa de tu nivel actual.

Curso recomendado
Ver más cursos similares
CURSOS DE CATALÁN
CURSOS DE CATALÁN
Excelente (4 opiniones)
¡Bien! Responde en 24 h.
 • catalán
 • Presencial
Precio a consultar
infórmate

NO OLVIDES RESPONDER A LAS 60 PREGUNTAS DEL TEST:

1Com et dius?

 • A.Em dius Pere
 • B.Sóc Pere
 • C.Em dic Pere
 • D.Em dic en Pere

2Qui és?

 • A.és Maria
 • B.Sóc la Maria
 • C.és l’Maria
 • D.és la Maria

3Que hi ha en Pere?

 • A.Sí que és
 • B.Sí que hi es
 • C.No hi ha
 • D.No està

4Quants anys tenim?

 • A.Tinc 12 anys
 • B.Tenen 12 anys
 • C.Tenim 12 anys
 • D.Teniu 12 anys

5Ell és ……. Pere

 • A.l’
 • B.en
 • C.n’
 • D.la

6Ella estudia a ….. universitat

 • A.la
 • B.l’
 • C.el
 • D.na

7Jo visc …… Barcelona

 • A.en
 • B.al
 • C.a
 • D.na

8El fill de la meva germana és …..

 • A.el meu avi
 • B.el meu nebot
 • C.el meu cosí
 • D.el meu gendre

9Jo visc …..

 • A.al cinquè pis
 • B.al cinc pis
 • C.al quint pis
 • D.a la quinta pis

10D’on ets?

 • A.Ets de Barcelona
 • B.Sóc de l’Espanya
 • C.Sóc espanyola
 • D.Som d’Espanya

11….. hora és?

 • A.Qué
 • B.Cual
 • C.Quin
 • D.Quina

12El primer dia de la setmana és …..

 • A.Dimarts
 • B.Dilluns
 • C.Diumenge
 • D.Dijous

13Qué fas?

 • A.Estic estudiant
 • B.Estic estudiat
 • C.Sòc estudiant
 • D.Estic estudio

14Qui renta els cabells és una …..

 • A.fustera
 • B.profesora
 • C.enfermera
 • D.perruquera

15Qué fa un conductor d’ autobús?

 • A.Condueix l’autobus
 • B.Conducte l’autobus
 • C.Condue l’autobus
 • D.Conduim l’autobus

16L’arròs es ven …..

 • A.a la pastisseria
 • B.a la fruteria
 • C.als queviures
 • D.al forn

17Qui hi ha al seient?

 • A.n’hi ha dues
 • B.ningú
 • C.no hi ha res
 • D.no n’hi ha cap

18Quan va néixer?

 • A.l’any que ve
 • B.dintre d’un any
 • C.fa un any
 • D.avui

19El contrari de lluny és …..

 • A.prop
 • B.amunt
 • C.capdavell
 • D.sota

20Quan tornarás?

 • A.Ahir
 • B.Demà passat
 • C.passat demà
 • D.fa cinc dies

21Has …… la carta?

 • A.rebut
 • B.rebre
 • C.rebrent
 • D.reb

22Per una obligació s’utilitza

 • A.fer que
 • B.tenir que
 • C.haver de
 • D.ser de

23El contrari de treure es:

 • A.fichar
 • B.posar
 • C.donar
 • D.trobar

24Una persona que parla molt és:

 • A.xerraire
 • B.treballadora
 • C.parladora
 • D.poliglota

25T’agrada aixó?

 • A.no m’agrada res
 • B.no m’agrada gens
 • C.no m’agrada cap
 • D.no m’agrada ningú

26Es dedudeix que no ….. aliments bons

 • A.hi han
 • B.hi ha
 • C.en hi ha
 • D.n’ hi ha

27Constitueix la base sobre …… s’ha de fonamentar

 • A.la que
 • B.la què
 • C.la qual
 • D.la qui

28En considera l’arrós …… magnific aliment

 • A.com a
 • B.com a un
 • C.com
 • D.com un

29No he tingut ….. aquest principi

 • A.amb compta
 • B.en compte
 • C.amb compte
 • D.en comte

30El plural de llapis és:

 • A.llapis
 • B.llapisos
 • C.llapises
 • D.llapissos

31Fes bullir ….. llegums

 • A.les
 • B.la
 • C.els
 • D.el

32Ho han portat ….. tu

 • A.per
 • B.a
 • C.per a
 • D.de

33Tingueu ….. compte aixó

 • A.en
 • B.la
 • C.per
 • D.de

34En Lluís va convidar ….. uns amis

 • A.en
 • B.
 • C.a
 • D.amb

35Jo visc ….. Masnou

 • A.a
 • B.en
 • C.el/li>
 • D.al

36….. IPC ha pujatu

 • A.El
 • B.L’
 • C.
 • D.La

37Visc ….. afores d’Avinyó

 • A.als
 • B.a els
 • C.a les
 • D.a l’

38Renteu els plats

 • A.Renteu-els
 • B.Renteu-los
 • C.Renteu’ls
 • D.Renteu-en

39Escriviu a la Maria

 • A.Escriviu-li
 • B.Escrìviu-la
 • C.Escriviu’l
 • D.Escriviu-na

40El gat semblava un conill

 • A.El gat hi semblava
 • B.El gat lo semblava
 • C.El gat ho semblava/li>
 • D.El gat en semblava

41Anava amb tu

 • A.Hi anava
 • B.T’anava
 • C.En anava
 • D.L’anava

42Són les 12:30

 • A.dotze i mitja
 • B.dos quarts d’una
 • C.dos quarts de dotze
 • D.dotze i dos quarts

43…… diu que és el pitjor

 • A.Se
 • B.El
 • C.Hom
 • D.La

44El contrari de sobre és …..

 • A.amunt
 • B.sota
 • C.al fons
 • D.baix

45Quina paraula no es sinónim:

 • A.declarar
 • B.cantar
 • C.buidar el pap
 • D.fiblar

46Quin verb va amb la expressió de bat a bat:

 • A.mirar
 • B.obrir
 • C.estar ple
 • D.tallar

47Quina expressió es equivalent a «a corre-cuita»:

 • A.a simple vista
 • B.a tomballons
 • C.a cremadent
 • D.a bell doll

48Què significa «Anar lluny d’osques»:

 • A.No estar al corrent de que passa
 • B.No amoïnar-se per res
 • C.Anar errat
 • D.Patir misèria

49Amb quina expressió substituiries «els alumnes veieu el nou profesor amb simpatia”:

 • A.Amb bon ull
 • B.Com l’anell al dit
 • C.Amb bon nas
 • D.Amb decepció

50Què significa «Venir de l’hort”:

 • A.No estar al corrent del que passa
 • B.Ser escrupulos en els detalls
 • C.Anar errat
 • D.Partir misèria

51En quin d’aquests contextos és correcte l’us de la paraula tarja?

 • A.Treure diners amb la …. de crèdit
 • B.He comprat una …. de metro
 • C.Han fet una …. de ventilació
 • D.Ara mateix et dono la meva …. perquè puguis trucar-me

52En quin d’aquests contextos és correcte l’us de la paraula posar?

 • A.Si no …. bé el peu a la sabata no et podré calçar
 • B.No hauríes de …. -te damunt l’armari
 • C.No m’agrada …. -me allà on no em demanen
 • D.Aquesta gallina, quants ous va …. ahir?

53En quin d’aquests contextos és correcte l’us de la paraula nombre?

 • A.Viu al carrer de la Pau ….. 3
 • B.Hi havia un …. de persones inferior a 100
 • C.Té un exemplar de cada …. de la revista
 • D.El …. de circ que m’agrada més és el dels llenos

54Un trencall és …..

 • A.un soroll eixordador
 • B.un rompent
 • C.una eina per frencar
 • D.un camí travesser

55Si algú fa una cosa mansalva, és que la fa …..

 • A.fent un sacrifici
 • B.sense cap risc
 • C.a la babalà
 • D.amb les mans lliures

56Quin dels animals següents poden parrupar?

 • A.El colom
 • B.El gos
 • C.El llop
 • D.El mussol

57Si algú perd el cap es perquè …..

 • A.gasta molt
 • B.és un despistat
 • C.no sap el que fa
 • D.arriba sempre tard

58Si sembla que algú no hi veu de cap ull és perquè …..

 • A.està molt satisfet
 • B.no hi veu gens
 • C.va atrafegat
 • D.està gelòs

59¿En quina d’aquestes situacions seria correcta la frase fer mans i mànigues?

 • A.Quan fas alguna cosa repetidament
 • B.Quan cusses les extremitats d’una peça de roba
 • C.Quan fas jocs de mans
 • D.Quan t’esforces molt para conseguir una cosa

60Dir que algú fa una cosa amb molt de gust és el mateix que dir que la fa …..

 • A.a mans plenes
 • B.a mans salves
 • C.a mans besades
 • D.a mans juntes